Dumny Freeland


Nasz wyjazd do miasta partnerskiego dobiegł końca. Miasto ÓZD zapamiętamy jako wspaniałą przygodę w historii Freeland oraz przestrzeń w niezwykłych kontaktach zaprzyjaźnionych z nami artystów, polityków oraz wspaniałych życzliwych ludzi, dzięki którym nasz pobyt był perfekcyjnie zorganizowany w każdym aspekcie naszych działań i potrzeb.

Serdeczność i wielka troska oraz czas poświęcony dla nas był dla Freelandersów dowodem, że prawdziwość naszych niekończących się rozmów i szczerość intencji jest autentyczna.

Każdy dzień był wyjątkowy choć nie ukrywamy, spektakl w Liceum pt. “ANTALL es SŁAWIK “, a wieczorem występ wokalny  “Freelandowego Śpiewania” i taneczny debiut  – zespołu “Freeland Dance” na scenie Festiwalu Siedmiu Dolin był stresujący .

Wspaniałe przywitanie przez władze miasta ÓZD oraz delagację chorzowskich radnych, dodało nam otuchy  we wspólnym występie wokalnym z przyjaciółmi z artystycznej grupy ÓMI, podczas uroczystej inauguracji festiwalu.

Kolejne wydarzenia i atrakcje, które przygotowali nasi partnerzy, napewno zobowiązują nas do realizacji kolejnych wydarzeń kultury tym razem w naszym mieście, na takim samym profesjonalnym poziomie.

Freeland “nie byłby sobą…” gdyby już nie miał planów na przyszłość związanych ze wspólnymi wydarzeniami Chorzów & ÓZD w myśl przysłowia z “Polak, Węgier dwa bratanki….”

Wszystkim Freelandersom publicznie składamy  gratulacje.

Godnie reprezentowaliście miasto Chorzów na międzynarodowym wydarzeniu kultury.

Każdy z Was wykonał zadanie : Sekcja Teatralna, Sekcja Wokalna, Sekcja Taneczna. Brawo instruktorzy Magda i Karolina, warto było…udowodniliśmy sobie samym, że można realizować marzenia i być coraz lepszym.

Freeland jest z Was dumny, Chorzów też…

Our visit to our partner city has ended.

Ózd városára emlékezni fogunk mint a Freeland történtének nagyszerű kalandjára és a művészek, a politikusok és a csodálatos barátságos emberek szokatlan kapcsolatainak helyére, akiknek köszönhetően a mi tartózkodásunk tökéletesen lett megszervezve minden területen.

A szívélyesség és a számunkra szentelt kedvesség és idő a bizonyítéka, hogy végtelen beszélgetéseink hitelessége és a szándékok őszintesége valódi.

Minden nap egyedülálló volt, bár nem rejtjük el, az iskoában bemutatott “ANTALL es SŁAWIK” előadás, és este a “Freeland Singing” és a “Freeland Dance” előadása a Hét Völgy Fesztiváljának színpadán stresszes volt.

Ózd város csodálatos üdvözlése és a Chorzówi tanácosok lelkesedése együttesen bátorított bennünket a fesztivált megkezdő ÓMI művészeti csoport barátaival.

Partnereink következő eseményei és látványosságok arra ösztönöznek minket, hogy további kulturális eseményeket végezzünk városunkban, azonos szakmai szinten.

Freeland “nem lenne önmaga …”, ha nem lennének tervei a jövőre vonatkozóan a közös chorzówi és ózdi rendezvényekről a “Lengyel, magyar két jóbarát …” a mondás szerint.

Gratulálunk minden Freelandert nyilvánosan.

Egy nemzetközi kulturális rendezvényen egyértelműen képviselte Chorzów városát.

Mindenki elvégezte a feladatot: színház szekció, énekes szekció, táncscsoport. Bravó oktatók, Magda és Karolina, érdemes volt … bizonyítottuk magunkat, hogy az álmok valóra válhatnak és jobbak lehetnek.

A Freeland büszke rá, ahogyan Chorzów is …

Tłumaczenie – Szabone Rojkowska Stanisława

Our stay in Ozd was a memorable experience for Freeland and also an opportunity to make new friends among artists, politicians, and other great people which made this whole project Our visit to our partner city has ended.

 possible.

The cordiality and great care and time devoted to us is proof that the purpose of our endless conversations and the sincerity of intentions are authentic. Each day was unique, although it goes without saying, that the show in the High School titled “ANTALL es SŁAWIK”, and in the evening the vocal performance of “Freeland Singing” and dance debut – on the stage of the Festival of the Seven Valleys was challenging for us.

A wonderful welcome banquet held by the city authorities of the OZD and the delegation of the Chorzów councilors, encouraged us in our joint vocal performance with friends from the artistic group ÓMI, during the inauguration of the Festival.

The attractions prepared by our partners throughout our visit, certainly oblige us to carry out further cultural events this time in our city at the same professional level.

Freeland “would not be itself …” if we had no plans for the future related to joint events Chorzów & ÓZD according to the popular saying “Polak, Węgier dwa bratanki….”

Sincere congratulations for all Freelanders.

You have represented the city of Chorzów at an international cultural event.

Each of you performed the task: Theater Section, Vocal Section, Dance Section. Bravo instructors Magda and Karolina, it was worth it. We proved that you can make dreams come true…

We are proud of you as well as the city of Chorzów

Tłumaczenie tekstu – MICHAŁ CIOŁEK ,autor zdjęć ,tłumacz oraz moderator wizerunku Stowarzyszenia FREELAND

Oraz MICHAŁ CIOŁEK – tłumacz , fotograf oraz moderator wizerunku Freeland.

Trzy Sekcje , Teatralna ,Wokalna i Taneczna

Prezydent ÓZD oraz delegacja Radnych Chorzowa

Dumny FREELAND

W Liceum po spektaklu “ANTALL es SLAWIK”.

Chorzowsaka część wystawy w gablocie i na tablicach.

Jubileuszowy tort …

Uroczyste rozpoczęcie festiwalu-33 minuta Freeland & ÓMI w podkładzie LUZ BLUS

Everything was great , greetings … and welcome to Chorzow.

Na pamiątkę przyjaciołom w ÓZD

Zapraszamy na zwiastun fimowy . Filmy z ÓZD powstają w studio made in Georg z LUZ BLUS .

ZWIASTUN

“WHITE DOVE ” – Freeland & ÓMI , and LUZ BLUS